شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

ساعت ویکتوریا
+ [وبلاگ] قرآنِ ناطق.
* هاتف *
گرفتاريم و تسكين مي دهد او تبسمهاي شيرين مي دهد او گداي خانه آن پادشاهم كه انگشتر به مسكين مي دهد او
بسمي و التماس شرف ادب و تربيت و تکريم و سجود به بارگاه ازلي و کبريايي الله ذوالجلال و اکرام که التي بما و انت کرامتي و جلال و التيام به قلوبهم و عملکرد به ثواب و بالعدل و شفاعتي و بخششکم به حرمت الولي معصوم ‌و المظلوم رئوف و هشتم التي يا شمس الشموس يا ضامن آهو که کرامتي و شفاعتي و بخششکم و حمايتي و العمل بلعدل و ثواب و کفايتي بلوجودي و تکريم امتي يا ولي الله الحي و مطلق سيدعلي
همه 8 نظر
و آنجا که به ايشان رجوع کردم و زماني که به بيت امدم راهم دادي و به سلامت و صاحب الولايت الله بکم طريق دين و به کمال اعمالم و به باور و خيرت و اسباب دين و الرسله به تقوا و عمل به اصول و فروع و کرامت ابتن و الايمانکم و به شهادت اوليا الولي الامرمنکم لايخاف و لاوحشت و عملکم به ثواب و شرف و دين و عمل و تکريم و ژريق به جمال الانور و کمال به ثواب
و به حرمت و جلاله بلجمال و وصفي و شفيعي کريمي و عشقنا و الاستادنا و مربيکم که حرمتي و جلالي و عترت و جواهي به التبعيت اللهي و الاوليايي و اجدادي پ شه
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
جواد ابراهيم پور-2
رتبه 0
0 برگزیده
186 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
جواد ابراهيم پور-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top